Mở hàng

0
Mở hàng

Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía.

Các bà nói:

– Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.

Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:

– Em đã có chồng chưa?

– Em ế.

– Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.

Xem thêm:  Đã tháo ra chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *