Môi hở răng lạnh

0
Môi hở răng lạnh

– Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?

– Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!

– Thầy: Trời!

Xem thêm:  Ai lười hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *