Mù thọt điếc

0
Mù thọt điếc

Ba chú Mù , Thọt , Điếc đi xem kịch. Lúc về nói chuyện với nhau .Cậu mù nói trước :

– Họ hát cũng được mỗi cái ăn mặc xấu quá.

Cậu điếc cãi :

– Đồ ngu , ăn mặc đẹp thế mỗi tội hát chán.

Thằng thọt cũng không vừa, gân cổ lên nói:

– Bọn lợn im đi hát hay mặc đẹp mỗi cái sân khấu là hơi nghiêng thôi.

Xem thêm:  Ba con ruồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *