Mười điểm

0
Mười điểm

– Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ!

– Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con?

– Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại.

– Bố: Trời!!?

Xem thêm:  Cây nỏ thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *