Muốn nhiều nước

0
Muốn nhiều nước

Có một gã da đen lênh đênh trên biển chết và rất khát nước. Cuối cùng không chịu được hắn phải vốc một vốc nước biển lên uống. Trong vốc nước đó lại có một con cá vàng. Cá vàng khóc lóc ầm ĩ xin tha mạng và hứa sẽ cho hắn 3 điều ước.

Tất nhiên là hắn chấp nhận. Điều thứ nhất hắn ước là  có thật nhiều nước ngọt (vì hắn đang khát). Điều thứ hai là cho màu da hắn trắng ra (vì da hắn vốn đen) và điều cuối cùng là phải có thật nhiều phụ nữ cùng với hắn (vì…).

Dứt lời chỉ nghe một tiếng ầm và hắn biến ngay thành … cái xí bệt trong toilet nữ.

Xem thêm:  Ai quá quắt hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *