Ngang với chó

0
Ngang với chó

Bố vợ Và con rể đi lên huyện.

Tới bờ sông, hai bố con nhìn thấy một con chó bơi ở dưới sông.

Bố vợ: Con có biêt bơi không?

Con rể: Dạ! Không ạ!

Bố Vợ: Ui! Mày không cả bằng con chó nữa à?

Con rể: Thế bố biêt bơi không ạ?

Bố Vợ: Ta có chứ!

Con rể: Thế bố cũng chỉ ngang với con chó thôi!

Xem thêm:  Xấu xí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *