Nghành hàng không

0
Nghành hàng không

Ngành hàng không Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi?

– Khoa: 25 tuổi.

– Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì?

– Khoa: Ngành hàng không

– Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái là hàng không.

– Khoa: Uhm, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng.

– Nam: Té xỉu!!!!!

Xem thêm:  Không được nếm người phụ trách cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *