Nghiến đi nghiến lại

0
Nghiến đi nghiến lại

Hỏi: Là cái gì?

Bốn chân chong chóng

Hai bụng kề nhau

Cắm giữa phao câu

Nghiến đi nghiến lại

Trả lời: Cối xay

Từ khóa tìm kiếm

  • bốn chân chong chóng
  • bốn chân chong chóng hai bụng kề nhau cắm giữa phao câu nghiến đi nghiến lại là cái gì
  • bon chan chong chong hai bung ke nhau
  • bốn chân chong chóng hai bụng kề nhau cắm giữa phao câu nghiến đi nghiến lại
  • long em cay dang quanh nam
  • lòng em cay đắng quanh năm khi ngồi khi đứng khi nằm nghênh ngang
Xem thêm:  Nắng ba năm