Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa

0
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa

Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống.

biem-hoa-nghien-facebook

Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook.

biem-hoa-nghien-facebook-2

"Con nghiện" Facebook.

biem-hoa-nghien-facebook-3

Bé trong bụng mẹ đã biết đến Facebook.

biem-hoa-nghien-facebook-4

Kế hoạch bị tiết lộ do đăng trên Facebook.

biem-hoa-nghien-facebook-5

Bên nhau sao mà xa vạn lý.

biem-hoa-nghien-facebook-6

Có người comment rồi kìa… mặc cho thức ăn đang cháy.

biem-hoa-nghien-facebook-7

Oác đờ gà?

biem-hoa-nghien-facebook-8

Status: 'Mình vừa mới hạ sinh một…'.

biem-hoa-nghien-facebook-9

Chỉ còn cách vào đây thôi.

Thanh Xuân

Xem thêm:  Ảnh vui về phụ nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *