Ngồi gần con gái

0
Ngồi gần con gái

Bước chân dô quán đèn mờ, Ngồi gần con gái không sờ là ngu!! Thà rằng cắt tóc đi tu, Ngồi gần con gái ….. ngu sao không sờ!!

Xem thêm:  Con heo