Ngu thì đừng hỏi

0
Ngu thì đừng hỏi

Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"

– Ngu thì đừng có hỏi.

– ????? (Mặt hầm hầm)

– Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.

– Phù! Tôi cứ tưởng!

Xem thêm:  Khi con gái là dân IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *