Người giúp việc

0
Người giúp việc

Một bà khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc:

– Cô gái mà các chị gửi tới làm việc cho tôi đã bỏ trốn cùng chồng tôi! Các chị phải chịu trách nhiệm về việc này!

– Xin bà đừng lo, chúng tôi xin gửi tới một cô khác đẹp hơn, và chồng bà sẽ trở về ngay thôi!

Xem thêm:  Miễn trả lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *