Người vợ tuyệt vời

0
Người vợ tuyệt vời

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

– Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

– Sao vậy?

– Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

– Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

Xem thêm:  Chữa bệnh nói nhảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *