Nhà trắng ở đâu?

0
Nhà trắng ở đâu?

Hỏi: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu?

Trả lời: Ở Mỹ.

Từ khóa tìm kiếm

  • bên trái đường có một căn nhà xanh bên phải đường có một căn nhà đỏ vậy nhà trắng ở đâu
  • bên trai duong co mot can nha xanh
  • nhà trắng ở đâu
  • ben trai duong co can nha mau xanh
  • bên trái đường có một căn nhà xanh bên phải đường có một căn nhà đỏ
  • ben trai duong co can nha xanh