Nhà văn

0
Nhà văn

– Tại sao nhiều khi em đang trong thời kì nguy hiểm mà anh cứ nài nỉ bằng được? Thế anh không chúng ta đã vỡ kế hoạch hai đứa rồi à?

– Thế em chẳng lẽ không biết anh là nhà văn hay sao?

– Nhà văn thì sao?

– Thì "sáng tác" cũng phải theo cảm hứng chứ!!..!?

Xem thêm:  Sợ nhất điều gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *