Nhắm mắt nhìn thế nào?

0
Nhắm mắt nhìn thế nào?

Trong giờ, TVH và TĐ đang ngồi buôn.

– TĐ: Này, ko biết lúc nhắm mắt, nhìn mặt mình như thế nào nhỉ?

– TVH: Ngốc thế. Mở mắt ra mà nhìn.

– TĐ (lộn ruột): !?!

Xem thêm:  Phù hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *