Nhắm một mắt

0
Nhắm một mắt

Hai anh em đang chơi trò bắn súng, bỗng người em hỏi.

– Em: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt vào anh nhỉ ?

– Anh: Sao mà em ngốc vậy, nếu mà nhắm cả hai mắt thì còn thấy gì mà bắn nữa!

Xem thêm:  Đi đâu đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *