Nhặt của rơi

0

– Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát?

– Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ “Mãi mãi là của anh” mà.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • truyện cười pháp luật
  • truyện vui toà xử