Nhiều con

0
Nhiều con

Tôi lấy một bà goá có 2 con. Tôi có 3 con với bà vợ vừa mới qua đời. Chúng tôi lấy nhau được bốn năm và cuộc chung sống của chúng tôi được Chúa phù hộ thêm 2 cháu nữa.

Một ngày nọ, vợ tôi hối hả bước đến và nói: "Ra sân mà xem, nhanh chân lên anh, lạy Chúa. Đang có ẩu đả to lắm."

Tôi nói: "Gì thế em?"

Vợ tôi nói: "Con anh và con em đang đánh con chúng ta kia kìa."

Xem thêm:  Đổi màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *