Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

0

Cùng với những phát minh vĩ đại thì những ý tưởng kỳ lạ cũng thay nhau xuất hiện.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Không biết cái bình tưới nước này dùng để làm gì.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Đôi ủng này đi mưa thì chắc mát lắm.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Chiếc nĩa này chắc dùng để trang trí.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Uống nước bằng tách này là cả một nghệ thuật.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Chiếc quai nồi đòi hỏi người cầm phải có sức mạnh phi thường.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Chắc có sự nhầm lẫn trong thiết kế.

Những đồ vật vô dụng nhất thế giới

Thôi dùng tay cho nhanh.

Thanh Xuân

Loading...