Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

0
Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Bản đồ
Xem thêm:  Đầu dê mình ốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *