Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

0
Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Bản đồ
Xem thêm:  Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *