Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

0
Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị nhưng không có người?

Bản đồ
Xem thêm:  Con gì mình đồng da sắt, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *