Nói thẳng nhưng vẫn xa

0
Nói thẳng nhưng vẫn xa

Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá:

– Trời ơi ngứa… "ấy" quá, cô gãi giùm tôi!

– Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?

– Chỗ… không tiện nói.

– Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.

– Vâng, ở giữa… hai ngón chân cái!

Xem thêm:  Tuyển quân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *