Ở đâu?

0
Ở đâu?

Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá. Tí quát:

– Tí: Nè, tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả ?

– Tèo: Thế mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ ?

– Tí: ?!

Xem thêm:  Giống đồng hồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *