Oái ăm

0
Oái ăm

Giám đốc cửa hàng quát cô bán hàng:

– Sao cô lại cãi nhau với ông khách hàng đó? Cô không nhớ là 'Khách hàng là thượng đế ', 'Khách hàng luôn đúng' sao?

Cô gái bán hàng đáp lại:

– Thưa xếp, tôi cũng biết thế. Nhưng cái ông khách này cứ khăng khăng là ông ấy sai.!

Xem thêm:  Về hưu rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *