Ôm em thật chắc

0

Hỏi: Ôm em thật chắc vào lòng

Anh lần, anh gãi – em la long trời.

(Em là cái gì các bác ơi)

Trả lời: Cây đàn ghi ta.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • ôm em thật chắc vào lòng
  • ôm em thật chắc vào lòng anh lần anh gãi
  • ôm em thật chặt vào lòng
  • ôm em thật chắc vào lòng anh lần anh gãi em la long trời
  • ôm em thật chắc vào lòng anh sờ anh gãi
  • ôm em thật chắc vào lòng anh sờ anh gãi em la long trời