Ôm em thật chắc

0
Ôm em thật chắc

Hỏi: Ôm em thật chắc vào lòng

Anh lần, anh gãi – em la long trời.

(Em là cái gì các bác ơi)

Trả lời: Cây đàn ghi ta.

Từ khóa tìm kiếm

  • ôm em thật chắc vào lòng
  • ôm em thật chắc vào lòng anh lần anh gãi
  • ôm em thật chặt vào lòng
  • ôm em thật chắc vào lòng anh lần anh gãi em la long trời
  • ôm em thật chắc vào lòng anh sờ anh gãi
Xem thêm:  Người xài không biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *