Ông ấy đã thực lòng

0
Ông ấy đã thực lòng

– Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?

– Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.

– Lần nào vậy?

– Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.

Xem thêm:  Không buồn phiền lắm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *