Phát triển

0
Phát triển

Sau 3 tháng hè, MR gặp lại AD.

– MR: Ngày trước tôi hay gọi bà là “Hột mít”, bây giờ nhìn ra ko phải.

– AD (mắc cỡ): Vậy bây giờ tôi là gì ?

– MR: Ờ…quả mít.

– AD: (xách guốc lên)…

Xem thêm:  Lịch sử lặp lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *