Phê bình bẩn

0
Phê bình bẩn

Đại đội trưởng phê bình Trung đội 2 :

– Tuần này vệ sinh còn rất bẩn, cứ ngớt cái mồm tôi ra là hố xí lại đầy.

Xem thêm:  Tại sao lại phải bơi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *