Phi hành gia

0
Phi hành gia

Để tớ giúp ấy trở thành phi hành gia nhé!

1, Bóc hành

2, Thái hành

3, Cho hành vào chảo dầu

4, Chúc mừng pạn đã trở thành “Phi hành gia”.

Từ khóa tìm kiếm

  • tin nhan vui
  • tin nhắn hài hước
  • Sms vui
  • nhưng tin nhăn vui
  • tin nhắn vui
  • nhắn tin vui