Quá khả năng

0
Quá khả năng

– Nàng: Sau này nếu tớ trở thành ca sĩ thì cậu làm cận vệ cho tớ nhé.

– Chàng: Không đâu!

– Nàng: Sao thế?

– Chàng: Một, hai người thì tớ có thể đối phó chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất.

– Nàng: Hừ! Đứng lại!

 
Xem thêm:  Để dễ đuổi khỏi nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *