Rét thì thôi

0
Rét thì thôi

– Tớ chẳng thấy nhà cậu có buồng tắm. Cậu tắm rửa ở đâu?

– Ra ngoài sông.

– Thế mùa rét thì sao?

– Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy!

Xem thêm:  Ai giỏi hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *