Rượu và lính

0

Một anh lính sau khi uống rượu say thì gặp đại đội trưởng :

– Này, đồng chí, uống rượu rất nguy hiểm cho sức khoẻ , rất nhiều người đã bị chết vì rượu đấy.

Anh lính dập gót đứng nghiêm và nói :

– Báo cáo thủ trưởng,em biết ạ, nhưng một người lính không được phép sợ chết.

Loading...