Rút ra

0
Rút ra

– Tuấn: Hôm qua cậu bị điểm kém kiểm tra môn toán, cậu có rút ra điều gì ko?

– Hùng: Mình thì ko nhưng bố mình thì có đấy!

– Tuấn: Thế à, bố cậu rút ra điều gì vậy?

– Hùng: Bố mình rút ra roi! Ăn roi đau lắm!

Xem thêm:  Tặng hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *