Sao em biết?

0
Sao em biết?

– Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em phải không?

– Chàng: Sao em biết?

– Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó!

Xem thêm:  Đúng tiêu chuẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *