Sao không thổi?

0
Sao không thổi?

– Chị kia vừa vượt đèn đỏ sao anh không thổi ?

– Tôi không muốn phải nhịn đói hôm nay !

– Sao có chuyện no đói ở đây ?

– Cô ta là vợ tôi, đang vội về nhà nấu cơm đó!

Xem thêm:  Hỏi đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *