Sao không thổi?

0

– Chị kia vừa vượt đèn đỏ sao anh không thổi ?

– Tôi không muốn phải nhịn đói hôm nay !

– Sao có chuyện no đói ở đây ?

– Cô ta là vợ tôi, đang vội về nhà nấu cơm đó!

Loading...