Sinh hoạt

0
Sinh hoạt

Một chị cán bộ hội phụ nữ rất sính dùng từ "sinh hoạt". Có lần,đoàn công tác trên thành phố xuống làm việc với huyện.Khi xong việc,chi này được phân công mời đoàn ở lại ăn cơm chưa.

Xoa hai tay vào nhau, chị bảo :

– Mời các anh , các chị bớt chút thời gian vàng ngọc ở lại "sinh hoạt" trưa  với chúng em  ….. Gọi là cây nhà lá vườn ấy mà !

Khi cơm nước được dọn ra ,chị nói:

– Mời các anh lãnh đạo thành phố và chị nhà báo "sinh hoạt” ở trên giường, còn các anh lãnh đạo huyện và chúng em sinh hoạt dưới đất.

– !!!

Xem thêm:  Nếu... thì...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *