Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

0
Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Con người.
Xem thêm:  Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *