Sống cùng

0
Sống cùng

Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Xem thêm:  Tình yêu bất tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *