Sự phóng túng của các bà góa

0
Sự phóng túng của các bà góa

Một linh hồn bay lên thiên đàng, ông ta được Thánh Pierre dẫn đi nhận phòng. Ở đây, mỗi phòng đều có một chiếc đồng hồ lớn, nhưng chiếc thì chạy chậm như rùa, chiếc thì chạy tít thò lò… Vị khách tò mò hỏi Thánh Pierre:

– Thưa Thánh, tại sao đồng hồ ở đây lại chạy nhanh, chậm khác nhau ạ?

– Đồng hồ ở đây chạy theo mức độ phóng túng của vợ các ông ở dưới trần gian.

Nhận phòng xong, thấy ớn lạnh vì chiếc quạt đang chạy ào ào trên trần, ông khách đề nghị:

– Thánh làm ơn giảm bớt tốc độ quạt trần, nếu không con bị cảm lạnh mất!

– Không được, cái đó đâu phải là quạt trần, đồng hồ của vợ ngươi đấy!

Xem thêm:  Thuê phục vụ trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *