Suy luận logic

0
Suy luận logic

Một lập trình viên trước khi đi ngủ đặt lên tủ 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.

Xem thêm:  Nhắn tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *