Tả cánh đồng lúa – Tả con lợn

0
Tả cánh đồng lúa – Tả con lợn

Đề: Tả con lợn.

Con lợn nhà em rất đẹp, bốn cái chân của nó như bốn cái chân tủ ly nhà em.

Xem thêm:  Bài văn bất hủ của học trò - Bình luận câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *