Tại sao

0
Tại sao

Một hôm trong buổi giảng đạo, nhà hiền triết người Hy là Xôcratẹt hỏi đám học trò rằng:

– Các con có biết tại sao đàn ông thì khúc triết, sâu lắng, hay suy nghĩ còn đàn bà thì không thế mà lại rất hay nói, nói nhiều, nói dai không?

Đám trò nghĩ mãi không ra bèn nói:

– Thưa, không biết ạ.

Bấy giờ Xôcratẹt mới trả lời:

– Đó là do đàn ông có hai cái đầu còn đàn bà thì có hai cái miệng!

Xem thêm:  Nguy hiểm, độ sâu 1m8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *