Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

0
Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Vì con mèo chạy bắt con chuột
Xem thêm:  Một người đàn ông đi dưới trời mưa, cả người ông ta đều ướt trừ tóc, vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *