Tấm hay cám

0
Tấm hay cám

Đẹt đang ngủ mơ màng bỗng:

– GV: Đẹt qua câu chuyện vừa đọc em thấy ghét nhân vật nào. Tấm hay Cám vì sao?

– Đẹt:(lắp bắp) Dạ…Dạ thưa cô em thấy ghét cám hơn vì ngày nào em cũng phải nấu “cám lợn”.

– GV: Trời đất!!!

Xem thêm:  Đứa con tinh thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *