Tết kiến

0
Tết kiến

Trong giờ học, cô đang giảng bài.Thấy có một học trò đang loay hoay đùa giỡn.

– Cô liền hỏi: Em cho cô biết: "Tết kiến có nghĩa là gì?"

– Thưa cô, là khi đó kiến sẽ đi ăn Tết,đi chơi thoải mải.

– Hả???

Xem thêm:  Thi vấn đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *