Thằng bị sổng hay kẻ gọi điện?

0
Thằng bị sổng hay kẻ gọi điện?

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:

– Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!

– Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?

– Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!

– Ông ta bị hói?

– Đúng vậy.

– Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?

– Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!

Xem thêm:  Chuyện ở nhà hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *