Tháng có 28 ngày

0
Tháng có 28 ngày

Hỏi: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Trả lời: 12 tháng

Loading...