Tháng có 28 ngày

0
Tháng có 28 ngày

Hỏi: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Trả lời: 12 tháng

Loading...

Có thể bạn sẽ thích:

Người xài không biết Hỏi: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết? Trả lời: Quan tài. ...
Đầu dê mình ốc Hỏi: Con gì đầu dê mình ốc ? Trả lời: Con dốc.
Cắt vải Câu đố:Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 gi&...
Đếm bò Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Trả lời: Con b&ogra...
Đường nào dài? Hỏi: Con đường dài nhất là đường nào? Trả lời: Đường đời.
Adam và Eva Hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? Trả lời: Chữ a.