Thằng lùn vào hang

0
Thằng lùn vào hang

Câu đố:Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

Đáp án: Thằng đó "cầm đầu" tức là đại ca cầm đầu, nó ko phải cầm cái vật gì hết!

Xem thêm:  Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *