Thầy cũng như bố mẹ

0
Thầy cũng như bố mẹ

– Thầy: Dưỡng phải đi đôi với dục bởi vậy thầy cũng như bố mẹ trò! Trò đã nhớ chưa?

– Quỳnh: Thưa thầy cũng như bố mẹ cho trò tiền ăn quà, thầy cũng như bố mẹ trò thầy cho tiền quà đi!

– Thầy: Trời?!

Xem thêm:  Hai quả rưỡi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *