Thích dùng tất sợi hơn

0
Thích dùng tất sợi hơn

Một người phàn nàn với bác sĩ:

– Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon.

– Thế ư? Tôi cũng thích tất sợi hơn tất nylon.

Người kia hỉ hả:

– Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người ngh ĩ giố ng tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng tất sợi… với nước sốt cà chua hay nước luộc gà?

Từ khóa tìm kiếm

  • truyên cười y học
Xem thêm:  Mắc bệnh đó cũng hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *